1. Planowanie pracy licencjackiej Określenie tematu i celu pracy Pierwszym krokiem przy pisaniu pracy licencjackiej jest dokładne określenie tematu i celu. Wybierz temat, który jest interesujący i jednocześnie możliwy do zbadania w ramach pracy o określonym zakresie. Zdefiniuj również jasno cel swojej pracy, czyli to, czego chcesz dokładniej dowiedzieć...