1. Analiza tematu i celów pracy Dokładna analiza tematu i określenie celów pracy jest kluczowa dla stworzenia oryginalnej i wartościowej pracy licencjackiej. Przed rozpoczęciem pisania pracy licencjackiej, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować temat i zrozumieć jego zakres. Następnie należy określić jasne cele, które chcemy osiągnąć poprzez napisanie tej pracy....