1. Brak sprecyzowanego tematu pracy Nieokreślony temat utrudnia prowadzenie badania i skupienie się na konkretnym zagadnieniu. Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez studentów przy pisaniu pracy licencjackiej jest wybór nieokreślonego tematu. Brak jasnego i konkretnego zagadnienia utrudnia prowadzenie badań oraz skupienie się na konkretnych aspektach pracy. Dlatego ważne jest...