Matura

Współczesny system edukacji stanowi ogromne wyzwanie, zarówno dla uczniów, jak i studentów poprzez różnorodność zadań i poziom trudności, który w połączeniu z ogromnym stresem stanowi w wielu przypadkach barierę niemożliwą wręcz do przebycia. O ile, lwia część uczniów i studentów jest w stanie napisać samodzielnie pracę kończącą ich edukację na określonym szczeblu, liczni młodzi ludzie potrzebują pewnego rodzaju konsultacji. Konsultacja ta, ma w większości przypadków na celu zdefiniować ostateczną drogę działania, jaką przebyć należy, by ostatecznie znaleźć się u upragnionego celu. O ile, pomoc uczniowska, czy studencka w korekcie, bądź organizacji planu pracy jest powszechna, wielu ludzi oczekuje przede wszystkim profesjonalnego podejścia do pracy pisemnej, zarówno pod względem merytorycznym, jak i poprawności językowej.

Pierwsza przeszkoda, jaka zakłócić może przebieg procesu tworzenia tekstu pojawia się, na dobrą sprawę już podczas podejmowania wstępnej decyzji dotyczącej tematu pracy oraz wyboru bibliografii. Tym samym, już początkowa faza pisania obszernego tekstu o charakterze maturalnym lub naukowym wymaga pewnego rodzaju pomocy. Pomoc w pisaniu prac, zarówno maturalnych, jak i licencjackich, bądź magisterskich obejmuje zatem także i wstępnego rozeznania w obranym przez ucznia lub studenta temacie i późniejszym, podjęciu decyzji dotyczącej wybranych źródeł. Prawidłowo ustanowiona teza jest w bardzo wielu przypadkach kluczowa i to właśnie ona, w stanie jest nadać pracy charakteru. Praca, oparta na błyskotliwej tezie, jest znacznie mniej problematyczna do napisania, gdyż teza stanowi w pewnym stopniu most, który łączy ze sobą poszczególne elementy. Jako elementy pracy maturalnej bądź też licencjackiej, czy magisterskiej, rozumie się dobrane do tezy oraz tematu źródła, które następnie umieszczane są w bibliografii. Dlatego też, bibliografia powinna być w możliwie jak największym stopniu przemyślana oraz ułożona zgodnie z tematem.

Naturalne, można pozwolić sobie na własną interpretację i nieco ekstrawagancji, która pomoże egzaminatorom w komisji zwrócić w sposób pozytywny uwagę na danego ucznia, bądź studenta. Ekstrawagancja ta, powinna przebiegać w jednak sposób kontrolowany, gdyż niebezpiecznie cienka jest granica pomiędzy własną interpretacją i indywidualnym, świeżym spojrzeniem na problem literacki, a oczywistym błędem. W tej kwestii, kluczowe jest umiejętne argumentowanie i doszukiwanie się poszlak, które umożliwią poparcie tezy treścią literackiego dzieła i tym samym, zapewnią sukces egzaminowanemu.