Twój University zapewni Ci z przewodnikiem na styl pisania i referowania. Oczekuje się przejrzeć i zrozumieć te wytyczne. Jeśli teza lub badań zostanie złożony do korektora w elektronicznej kopii, student powinien omówić z edytora jak oni sprawdzić każdą zaproponowaną zmianę śledzenia zmian przed ich zaakceptować lub odrzucić. Korektor ma...