Jak sprawic, aby licencjat nie zostal uznany za plagiat?

Jak sprawic, aby licencjat nie zostal uznany za plagiat?

Termin "Gramatyka" oznaczała różne rzeczy w różnych czasach i często kilka rzeczy w tym samym czasie.

W osiemnaście wieku Joseph Priestley, znany naukowiec, powiedział: "Język to metoda przenoszenia nasze pomysły do ??umysłów innych osób i gramatyki języka jest zbiorem obserwacji dotyczących charakteru niego, a system zasad prawidłowe korzystanie z niego.

Zdaniem Chomsky'ego, jest to po prostu system norm, które w jakiś wyraźny i dobrze zdefiniowany sposób przypisać opisów strukturalnych zdań. "

Champion gramatyki definiuje się następująco:

"Gramatyka to studium języka przez specjalistów, wykonane celu ustalenia reguł i zasad, które są następnie mniej lub bardziej nieświadomie lub instynktownie przez native speakerów."

Te definicje gramatyki nas doprowadzić do tego, że składa się z gramatyki pewnych zasad i że "to właśnie te zasady, które regulują system jednostek językowych i struktur przez które komunikują się ze sobą. Zatem badanie gramatyki może nam pomóc w komunikacji, jak gramatyka jest to system składający się z fonologii, morfologii, semantyki i składni.

Gramatyka dotyczy stosunków między wyrazami w zdaniach. Klasy słów lub części mowy, ponieważ są one często nazywane, są rozróżniane, ponieważ zajmują różne miejsca w strukturze zdania, aw większości języków niektóre z nich pojawiają się w różnych formach, w zależności od ich funkcji. Język różnią się w zakresie, w którym słowo postać zróżnicowanie użytych do ich gramatyki; Klasyczny Grzbiety miał prawie wcale. English dawka nie mają wiele, a łacińskim i greckim miał całkiem sporo. Odwrotnie, angielski sprawia dużo więcej użycia szyku wyrazów w gramatyce niż łaciński lub grecki zrobił.

Tradycyjnie, gramatyka została podzielona na składni i morfologii, składni do czynienia ze stosunkami między wyrazami w strukturze zdania, morfologia z wewnętrznej struktury gramatyczne wyrazów. Relacja między "chłopiec" i "chłopców" oraz relacji pomiędzy "człowiek" i "męskie" będzie częścią morfologii, relacja zgody między "chłopca [lub" człowiek "! Jest tu" i "chłopcy [or "mężczyźni"] jest tutaj "będzie częścią składni. Należy jednak podkreślić, że różnica między nimi nie jest tak jednoznaczna, jak ta krótka ilustracja może sugerować .

Artykuł napisany przez: